מדריכים

המדריך לקבלת משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון

משכנתא Wise 21 יונ 2021
single
שתף

רוכשי דירות הזכאים לכך, יכולים לקבל ממשרד הבינוי והשיכון משכנתא לצורך בנייה או רכישת דירה. סכום קרן המשכנתא ייקבע לפי שיטת הניקוד של המשרד, כאשר במידה והרוכשים זכאים לניקוד גבוה יותר, כך יגדל גם סכום ההלוואה שיקבלו. להלן המדריך לקבלת משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון ופירוט באשר להליך המימוש של הזכאות לקבלתה.

מי יהיה זכאי לקבלת המשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון?

אנשים המשתייכים לקבוצות האוכלוסייה אותן הגדיר משרד הבינוי מהשיכון כבעלי זכאות, לדוגמה קשישים נזקקים, עולים יחידים, משפחות חד הוריות, נכים ועוד.

רוכשי דירות חדשות או יד שנייה, יכולים להגיש בקשה לקבלת משכנתא בתנאים המשופרים של משרד הבינוי והשיכון, בתנאי שלא חלפו שלוש שנים מאז שנחתם החוזה לרכישת הדירה ובנוסף – התמורה בעד הדירה עדיין לא שולמה לקבלן. מעבר לכך, התנאי הוא שהסכום המבוקש לקבלת הסיוע, אינו גבוה מן החוב שהרוכשים עדיין חייבים למוכר הדירה.

במידה שמדובר בזכאים שעומדים לבנות בית חדש ולא לרכוש דירה קיימת, הזכאות היא למימוש המשכנתא בתוך שלוש שנים מהמועד שבו התקבל היתר הבנייה.

מהם התנאים המשופרים של המשכנתא בהשוואה למשכנתאות סטנדרטיות? 

הריבית של המשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון תהיה בריבית של חצי אחוז פחות, בהשוואה אל המשכנתאות הניתנות על ידי הבנקים למשכנתאות ואשר צמודות למדד. בנוסף, פריסת התשלומים של המשכנתא הזו תהיה לתקופה נרחבת של עד 30 שנה, כאשר הלווים יהיו זכאים לקיצור תקופת ההחזר עד לעשר שנים לכל הפחות, באם ירצו בכך.

באם תירכש דירה באזורים בישראל הנחשבים כ"אזורי עדיפות לאומית" מסוגים א' או ב', הלווים יהיו זכאים לתוספת במשכנתא לעשרים שנה, בגובה של 4.5%.

איך מוציאים תעודה המוכיחה את הזכאות למשכנתא?

לאחר הרישום והבדיקות, שמטרתן להוכיח כי מגישי הבקשה אכן עומדים בתנאים לקבלת המשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, תתבצע הנפקה של תעודת הזכאות לקבלת ההלוואה – והיא תועבר אל הבנק שבו הוגשה הבקשה, משמע אחד מבין הבנקים למשכנתאות בישראל. מטרת התעודה היא לאשר את הזכאות, בנוסף להצגת פירוט מלא באשר לגובה המשכנתא ואת תנאיה, לרבות מגבלות הסיוע.

כל סעיף שבגינו מבקשים הלווים לקבל תוספת לסיוע, חייב להיות מגובה במסמכים ואישורים מתאימים, למשל אישורי נכות, אישורים על שירות צבאי, אישורים על היריון ועוד – בהתאם לסעיף שעליו נשענים.

מה עושים אם רוצים להעלות את גובה הסיוע שאושר?

במידה שלאחר סיום התהליך אושרה משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, אבל גובה הסיוע אינו מתאים לרוכשים העתידיים – או, לחילופין, הם מעוניינים דווקא לדחות את הזכאות שלהם, ניתן לערער על ההחלטה שהתקבלה בפני ועדות מיוחדות של המשרד. חשוב להבין כי האישור לקבלת הזכאות לסיוע, תוקפו כשנה מרגע שהוגשה הבקשה, כאשר במקרים מסוימים תהליך הרכישה נדחה מסיבות כאלה ואחרות ולכן תזמון הגשת הבקשה מלכתחילה, צריך להיות מתאים. 

הפנייה לועדות אלו נעשית דרך הסניף של הבנק למשכנתאות והיא דורשת הצגת אישורים שעשויים לתמוך בערעור, משמע בבקשה לקבלת סיוע גבוה יותר באישור חריג.

 

 

להירשם לניוזלטר שלנו זה wise!